Alles over uitvaarten in Utrecht

Palliatieve zorg in Utrecht

Onder palliatieve zorg verstaat men de zorg die wordt geleverd aan mensen met een levensbedreigende ziekte. Het doel is niet meer om de mensen te genezen, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen geven. In Utrecht wordt palliatieve zorg geleverd aan zowel patiënten als dierbaren van de patiënt. Men noemt deze zorg ook wel ‘totale zorg’ omdat de zorg zich niet alleen richt op het lichaam maar ook op de geest.

Om in aanmerking te kunnen komen voor palliatieve zorg moet iemand uitbehandeld zijn. Mensen die van hun behandelend arts horen dat ze ongeneeslijk ziek zijn hebben niet alleen behoefte aan medische zorg. Vaak hebben mensen in deze laatste levensfase ook psychische, sociale en spirituele hulp nodig. Niet alleen de ongeneeslijk zieke patiënt heeft hulp nodig. Ook de mensen uit de directe omgeving van de patiënt worden zwaar getroffen. Palliatieve zorg richt zich daarom ook op de omgeving van de patiënt. Palliatieve zorg in Utrecht wordt door zowel professionals als vrijwilligers geleverd. Deze hulpverleners hebben dezelfde doelstellingen, namelijk dat ze er voor willen zorgen dat de patiënt en zijn/haar omgeving een zo comfortabel als mogelijk sterfbed zal krijgen. Men kan de patiënt helaas niet meer genezen, maar men kan er wel alles aan doen om het leed zo zacht als mogelijk te maken.

Palliatieve hulporganisaties in Utrecht

In Utrecht zijn verschillende zorginstanties actief op het gebied van palliatieve zorg. Het aanbod varieert van vrijwilligers die als buddy steun en hulp kunnen bieden aan een patiënt tot professionele organisaties die hulpverleners leveren aan huis of op locatie in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of een hospice.

De hulp die ongeneeslijk zieke mensen in Utrecht krijgen wordt geheel afgestemd op het ziektebeeld van de patiënt. Het aanbod varieert ook per fase van het ziekteproces. Zo is het mogelijk dat iemand in de eerste tijd nadat duidelijk is geworden dat hij/zij ongeneeslijk ziek is, nog heel weinig hulp nodig heeft. Deze hulp kan gaandeweg het ziekteproces worden opgevoerd wanneer de situatie daarom vraagt. Er zijn diverse organisaties in Utrecht die palliatieve zorg bieden. Hieronder hebben we een aantal organisaties op een rij staan die mensen in Utrecht kunnen helpen wanneer ze ongeneeslijk ziek zijn.

Huisarts

De meeste mensen hebben een goede en langdurige relatie met hun eigen huisarts. In de loop van de jaren is er vaak een vertrouwensband ontstaan. Het is daarom heel logisch dat mensen die ongeneeslijk ziek zijn graag geholpen willen worden door hun eigen huisarts. Uw huisarts kan u ook helpen om in contact te komen met organisaties en hulpverleners in Utrecht die u goed kunnen helpen. De huisarts weet ook als geen ander welke soorten hulp geleverd worden en aan welke hulp u behoefte hebt.

Mensen die onder behandeling zijn van een specialist kunnen hun huisarts gerust vragen om hen te helpen. De huisarts is vaak ook de aangewezen persoon om te praten over uw wensen op het gebied van het levenseinde. Denk dan aan zaken als al dan niet kiezen voor euthanasie en de plek waar iemand wil sterven.

Buddy in Utrecht

Een buddy is iemand met wie je kan praten over je ziekte, maar het is ook iemand om samen zo af en toe juist leuke dingen te doen. Dat kan zorgen voor wat afleiding en ontspanning. De meeste buddy’s werken als vrijwilliger. Er zijn organisaties in Utrecht die zorgen voor de bemiddeling tussen patiënten en buddy’s. Deze organisaties zorgen er ook voor dat de buddy’s voldoende opleiding en steun krijgen. Uw huisarts kan u in contact brengen met organisaties in Utrecht die buddy’s regelen. Uw huisarts kan eventueel ook helpen bij het aanvragen van een buddy.

U kunt ook contact opnemen met Buddy Zorg Midden Nederland. Dit is een onderdeel van U Centraal. Op de website van Buddy Zorg Midden Nederland vindt u nog veel meer informatie over buddy’s.

Buddy Zorg Midden Nederland

Pieterskerkhof 16
3512JR Utrecht
Tel: (030) 236 17 70

Website
www.buddyzorgmiddennederland.nl.

Thuiszorg in Utrecht

Er zijn verschillende thuiszorg organisaties actief in Utrecht. De naam zegt het eigenlijk al, het gaat om zorg die u thuis kunt krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verzorging of verpleging. Maar thuiszorg kan ook bestaan uit hulp in de huishouding. Om in aanmerking te komen voor thuiszorg heeft u een indicatiestelling nodig. Aan de hand daarvan kan men bepalen welke en hoeveel hulp u nodig heeft. Omdat het best ingewikkeld is, is het verstandig om de thuiszorg samen met uw huisarts of behandelend arts aan te vragen.

Iemand die thuiszorg ontvangt moet een eigen bijdrage betalen. Hoeveel eigen bijdrage betaald moet worden is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt (samenstelling huishouden, inkomen, leeftijd etc.). Voor het deel van de huishoudelijke hulp is de gemeente verantwoordelijk. Deze hulp wordt vergoed uit de WMO.

Geestelijke hulp in Utrecht

Wanneer iemand hoort dat hij of zij ongeneeslijk ziek is kan het zijn dat er behoefte ontstaat aan geestelijke hulp. Mensen die zijn aangesloten bij een kerk kunnen terecht bij de predikant of pastoor van hun geloofsgemeenschap. Datzelfde telt vaak ook voor mensen die andere religies aanhangen, ook zij kunnen voor geestelijke hulp vaak terecht binnen hun eigen gemeenschap.

Het UMC Utrecht biedt patiënten ook geestelijke hulp. Het ziekenhuis heeft hier een speciale afdeling voor. Hier werken specialisten en andere hulpverleners met verschillende achtergronden. Op de website van het UMC Utrecht vindt u heel veel informatie over geestelijke hulp in Utrecht.

Geestelijke Verzorging UMC Utrecht

Bezoekadres
Heidelberglaan 100
Huispost C01.313
3584 CX Utrecht

Postadres
Huispost C01.313
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

telefoon
088 75 567 57

e-mail
geestelijkeverzorging@umcutrecht.nl

Website
Geestelijkeverzorging UMC

Hospice in Utrecht

Terminaal zieke mensen kunnen hun laatste levensfase doorbrengen in een hospice in Utrecht. Het gaat doorgaans om mensen waarvan de levensverwachting rond de drie maanden ligt. In een hospice krijgen mensen alle benodigde zorg in een huiselijke setting. In een hospice werken betaalde krachten samen met vrijwilligers. Men probeert de patiënt en zijn/haar omgeving te helpen om de laatste periode van iemands leven zo dragelijk als mogelijk te maken.

In Utrecht en omgeving zijn verschillende hospices van verschillende organisaties. De Stichting Hospice Utrecht heeft een hospice aan de Kanaalstraat 200A. Voor meer informatie over deze hospice kunt u kijken op Hospiceutrecht.nl of bellen naar nummer 030 291 60 40.

Het Netwerk Palliatieve Zorg heeft op haar website een actueel overzicht staan van alle beschikbare kamers in hospices in Utrecht en omgeving.

Overlijden in regio Utrecht melden?
Bel nu direct: 030 - 820 0979