Alles over uitvaarten in Utrecht

Begraafplaatsen in Utrecht

In Utrecht zijn negen begraafplaatsen waar overledenen kunnen worden begraven of waar de as van een overleden dierbare kan worden bijgezet. Vier van deze begraafplaatsen zijn gemeentelijke begraafplaatsen, de andere vijf zijn particuliere begraafplaatsen. Er zijn verschillende grafsoorten op de begraafplaatsen. Zo kunnen overledenen worden begraven in een algemeen graf of in een particulier graf. Daarnaast zijn er op de meeste begraafplaatsen ook mogelijkheden op het gebied van asbestemming.

Particulier of algemeen graf

Particulier of algemeen graf

Als iemand wordt begraven dan moet er een keuze worden gemaakt of de overledene wordt begraven in een algemeen graf of in een particulier graf. De keuze hiervoor wordt meestal gemaakt aan de hand van het verschil in de kosten. Een algemeen graf is namelijk goedkoper dan een particulier graf.

Vaak vragen mensen zich af wat het verschil is tussen een algemeen graf en een particulier graf. Het is voor Utrechters heel belangrijk om te weten wat het verschil is tussen beiden omdat de keuze nogal wat consequenties heeft voor de plek waar een dierbare ten ruste wordt gelegd. Een algemeen graf is een graf waarin op basis van datum van overlijden drie willekeurige overledenen worden begraven. De kans is heel groot dat deze overledenen elkaar bij leven nooit hebben gekend. In Utrecht worden algemene graven na tien jaar doorgaans geruimd. Dat wil zeggen dat de menselijke resten uit het algemene graf worden gehaald en dat deze resten worden bijgezet in een massagraf (ook wel knekelput genoemd).

Een particulier graf wordt uitgegeven voor langere periodes van bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. In Utrecht worden geen graven meer uitgegeven voor onbepaalde tijd (eeuwig). Vroeger werden er in Utrecht wel graven uitgegeven voor onbepaalde tijd (eeuwig) maar in de praktijk ging het helemaal niet om een eeuwige duur. Dat kwam omdat het graf altijd op naam van een levende persoon moest staan. Wanneer de rechthebbende kwam te overlijden moest het graf dus worden overgezet op naam van een ander. In de praktijk bleek dat dit doorgaans maar twee generaties werd gedaan, waarna de rechten alsnog kwamen te vervallen. Je zou dus kunnen zeggen dat er eigenlijk nooit graven met een eeuwige duur zijn uitgegeven in Utrecht.

De rechthebbende van het graf (grafeigenaar) bepaalt wie er in het graf mag worden begraven. Dit zijn doorgaans familieleden. In een particulier graf is ruimte voor twee of drie overledenen. Als de afgesproken grafrusttermijn is afgelopen heeft de rechthebbende het recht om de graftermijn opnieuw te verlengen. Er zal dan wel opnieuw betaald moeten worden voor deze rechten.

Gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht

Gemeentelijke begraafplaatsen Utrecht

De vier gemeentelijke begraafplaatsen hebben geen winstoogmerk. Dat wil zeggen dat de gemeente probeert om de exploitatie van deze begraafplaatsen kostendekkend te laten zijn. De gemeentelijk begraafplaatsen in Utrecht zijn toegankelijk voor alle mensen, ongeacht hun sociale, religieuze of culturele achtergrond. De gemeente streeft er naar om mensen veel keuzes te bieden op het gebied van begraven en asbestemming. De gemeente Utecht heeft geen eigen crematorium in bezit. Wel is er op begraafplaats Daelwijck ook een crematorium gevestigd van Yarden.

Gemeentelijke begraafplaats Daelwijck

Begraafplaats Daelwijck is de jongste gemeentelijke begraafplaats van Utrecht. De begraafplaats is in 1967 aangelegd aan de Floridadreef 11 in de wijk Overvecht. Bij de aanleg is veel ruimte gecreëerd waardoor er veel licht is op de graven. De grafvakken zijn omringd met beplanting.

Op de begraafplaats is een aula gesitueerd met ruimte voor 150 personen (waarvan 70 zitplaatsen). De aula is voorzien van moderne faciliteiten waarmee muziek kan worden afgespeeld of foto’s/video’s vertoond. Er is een videosysteem aanwezig waarmee de plechtigheid kan worden opgenomen in de aula van Daelwijck. Ook is er een condoleanceruimte. Wanneer families gebruik willen maken van catering tijdens de condoleance dan kan men dat regelen via de uitvaartondernemer.

Grafvak voor Sabiers Mandaeers
Op begraafplaats Daelwijck is een speciaal gedeelte vrijgemaakt voor Sabiers Mandaeers. De Sabiers Mandaeërs, een van de oudste religieuze groepen ter wereld, zijn in het verleden uit Irak weggevlucht. Ruim 3000 van deze volgelingen van Johannes de Doper hebben zich in Nederland gevestigd. Meer informatie over Sabiers Mandaeërs kunt u lezen op Wikipedia.

Asbestemming begraafplaats Daelwijck
Op begraafplaats Daelwijck is ruimte voor asbestemming. De as van een gecremeerde overledene kan op Daelwijck worden begraven in zogenaamde urnengraven. Er zijn speciale grafvakken waar nabestaanden de urn van hun dierbare kunnen begraven. Op die manier heeft net als bij een gewoon graf een vaste plek om een overleden dierbare te gedenken. De as kan op Daelwijck ook worden bijgezet in een urnenmuur

Gegevens gemeentelijke begraafplaats Daelwijck
Floridadreef 11
030 - 286 39 92
begraafplaatsen@utrecht.nl
Website begraafplaats Daelwijck

Openingstijden
Ma t/m za: 08.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)
Zondag 10.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)

Grotere kaart weergeven

Gemeentelijke begraafplaats Soestbergen

Begraafplaats Soestbergen is ontworpen door de vermaarde Haarlemse landschapsarchitect J.D. Zocher. De begraafplaats in in 1830 aangelegd aan de Gansstraat 167 in wijk Oost. De begraafplaats bestaat uit slingerende paden met daarlangs diverse oude bomen. Er zijn historische graven te vinden te midden van graven uit meer recentere tijden. Bekende Nederlanders die hun laatste rustplaats hebben gevonden zijn (o.a.) Nicolaas Beets (schrijver, dichter predikant), Gerrit Rietveld (architect, o.a. Van Gogh Museum) en Dirkje Kuijk (kunstenares). Sinds 2001 mag begraafplaats Soestbergen zich Rijksmonument noemen.
Op de begraafplaats bevindt zich de voor Europa zeer bijzondere rotonde van grafkelders. Deze rotonde wordt ook wel de Ring van Zocher genoemd. Op de begraafplaats is een speciaal grafvak voor Oud-Katholieken.

Asbestemming begraafplaats Soestbergen
Op begraafplaats is ruimte voor asbestemming. Zo kunnen urnen worden geplaatst in speciale urnenzuilen. Het is ook mogelijk om de urn te begraven in een urnengraf.

Aula en condoleance op Kovelswade
Begraafplaats Soestbergen beschikt niet over een eigen aula of condoleanceruimte. Het is wel mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten van begraafplaats Kovelswade aan de Koningsweg 47.

Gegevens gemeentelijke begraafplaats Soestbergen
Gansstraat 167
030 - 286 39 92
begraafplaatsen@utrecht.nl
Website begraafplaats Soestbergen

Openingstijden
Ma t/m za: 08.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)
Zondag 10.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)

Grotere kaart weergeven


Gemeentelijke begraafplaats Tolsteeg

Begraafplaats Tolsteeg is de crisisjaren (1934) aangelegd aan de Maansteeg 1 in de wijk Tolsteeg/Hoograven. De paden op de begraafplaats zijn breed en recht aangelegd. Sommige paden zijn voorzien van grind maar er zijn ook graslanen. Op de begraafplaats zijn staan naaldbomen, sierkersen en diverse prunussen. Op de begraafplaats staat ook een oorlogsmonument en een monument voor verzetshelden uit Utrecht.

De aula van begraafplaats Tolsteeg trekt internationale belangstelling omdat de muur is beschilderd door M.C. Escher. De aula biedt ruimte aan maximaal 260 personen (waarvan 80 zitplaatsen). De aula beschikt over een moderne geluidsinstallatie en een groot tv scherm. Ook de condoleance kan worden gehouden op begraafplaats Tolsteeg. Families die gebruik willen maken van catering tijdens de condoleance kunnen dit bespreken met hun uitvaartverzorger.

Asbestemming begraafplaats Tolsteeg
In 2008heeft architecte Ada Wille een kunstzinnige urnentuin ontwerpen die is gerealiseerd op begraafplaats Tolsteeg. In de urnentuin kan de as van een overledene op verschillende manieren een bestemming krijgen. Zo kan de as worden bijgezet in een graf of zuil of geplaatst in een urnennis.

Gegevens gemeentelijke begraafplaats Tolsteeg
Maansteeg 1
030 - 286 39 92
begraafplaatsen@utrecht.nl
Website begraafplaats Tolsteeg

Openingstijden
Ma t/m za: 08.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)
Zondag 10.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)

Grotere kaart weergeven

Gemeentelijke begraafplaats Kovelswade

Begraafplaats Kovelswade is in 1901 aangelegd aan de Koningsweg 47 (wijk Oost). In 2001 werd de begraafplaats een rijksmonument. De begraafplaats is symmetrisch aangelegd met rechte lanen en cirkels. Op de begraafplaats staan verschillende oude bomen. Er zijn oude graven te vinden te midden van graven die recent zijn uitgegeven. In 2006 is een kinderhofje aangelegd op begraafplaats Kovelswade. Het kinderhofje bevindt zich direct links naast de ingang.

De aula van begraafplaats Kovelswade beschikt over 50 zitplaatsen en 50 staanplaatsen. Er is een camerasysteem aanwezig waarmee de uitvaartplechtigheid kan worden vastgelegd. Het is ook mogelijk om muziek ten gehore te brengen in de aula. Families die gebruik willen maken van catering tijdens de condoleance moeten dit reserveren via hun uitvaartondernemer.

Islamitische graven
Islamieten die in Utrecht begraven willen worden kunnen gebruik maken van een speciaal grafvak voor Islamitische graven op begraafplaats Kovelswade.

Asbestemming begraafplaats Kovelswade
Op begraafplaats Kovelswade kunnen urnen worden bijgezet in speciale urnengraven. Het is ook mogelijk om een urn te plaatsen in een urnenzuil.

Gegevens gemeentelijke begraafplaats Kovelswade
Koningsweg 47 (Achter de Intratuin)
030 - 286 39 92
begraafplaatsen@utrecht.nl
Website begraafplaats Kovelswade

Openingstijden
Ma t/m za: 08.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)
Zondag 10.00 – 20.00 uur (in de winter tot 17.00 uur)

Grotere kaart weergeven

Particuliere begraafplaatsen

Naast de vier gemeentelijke begraafplaatsen in Utrecht zijn er ook een aantal particuliere begraafplaatsen in de domstad te vinden:

Begraafplaats Oud-Zuilen

R.K. begraafplaats St. Barbara

R.K. Parochiële Begraafplaats en Urnenhof

R.k. begraafplaats Vleuten

Protestantse Begraafplaats De Meern

Overlijden in regio Utrecht melden?
Bel nu direct: 030 - 820 0979